Program 2019

Sundag 30. desember 2018
kl. 1100 Gudsteneste v/Ruth Miriam Kolstad Varhaug
Organist: Robertas
Kollekt til drift av Fjellkyrkja

Desse arrangementa er klare i 2019:

Fotokveld fredag 8. februar kl. 1900
Dag Larsen og David Johansen vil fortelje og vise bilete frå sykkelturen på tvers av Nord Amerika sommaren 2017.

Blueskveld laurdag 23. mars kl. 1900
Jon Ulltvedt alias Rev. John kjem for å ha ei «Blues night»  Nærare program kjem seinare.

BASAR SKJÆRTORSDAG 18. APRIL
Frå kl. 1300-1600
Mange flotte gevinstar!
Trekking kl. 1600
Sal av smørgraut, rjomegraut, pølser, kaker, brus og kaffi
Vi har VIPPS
Vi er takksame for gevinstar!

Velkomen innom!

Under Fjellkyrkjestemnet sundag 16. juni deltek Songemusikken som høyrer til Frikyrkja i Songe og Tvedestrand.
Ca. 30 songarar besøker oss med mykje frisk song og musikk.
Fyrst gudsteneste kl. 1100
Varm mat på Café Hallbjønn
Etter maten tek Songemusikken over

Laurdag 4. mai kl. 1900 vil vi få besøk av gruppa Fri Flyt frå Seljord til ein vårsongkveld. Meir info seinare

Til «Vi over 60″treffet i byrjinga av september ser det ut til at vi får med oss Gudny Dahlen frå Ulefoss
Vi får brakt varm mat ned frå Café Hallbjønn
Ymse underhaldning

HYTTETOMTER I NÆRLEIKEN AV FJELLKYRKJA!
Feltspatkompaniet har gjeve Tokke kyrkjelege fellesråd 4 tomter som ligg i nærleiken av Fjellkyrkja. Desse ligg svært fint til i terrenget. Dersom nokon er interessert i å få meir informasjon, ta kontakt med kyrkjeverja, Bjørnar Christensen på tlf. 90877188.
Tomtesalet vil vere med på å finansiere utbygging av kjellaren i Fjellkyrkja.

G.S.