Program 2019 10 års jubileum!

Sundag 30. desember 2018
kl. 1100 Gudsteneste v/Ruth Miriam Kolstad Varhaug
Organist: Robertas
Kollekt til drift av Fjellkyrkja

 

Desse arrangementa er klare i 2019:

 

Fotokveld fredag 8. februar kl. 1900

Dag Larsen og David Johansen vil fortelje og vise bilete frå sykkelturen på tvers av Nord Amerika sommaren 2017.

Enkel servering av Ambrosiabrød med pålegg + kaffi, te og saft
Kollekt til drift av Fjellkyrkja.

Velkomen til ein hyggeleg kveld!

Arr: Fjellkyrkjelaget

 

Gudsteneste sundag 17. februar kl. 1900
Prest: Tor Eivind Erikstein
Nattverd med intinksjon
Kollekt til drift av Fjellkyrkja
Velkomen!

 

Årsmøte i Fjellkyrkjelaget
Tysdag 26. februar kl. 1900
Årsmøtesaker
Send inn saker innan 15. februar til gunstein@seltveit.no
Enkel servering

 

Blueskveld laurdag 23. mars kl. 1900

Reverend Jon alias Jon Ultvedt kjem for å ha ei «Blues night»  
Det blir eit variert program med blues, gospel, Åge Samuelsen-songar og ei fin blanding av gamle og nye songar.
Dette blir ein kveld med fart og glede!

Billett pris: kr. 150,- ved inngangen

Obs: Før konserten får du sjokolade og kaffi !

VELKOMEN!

Arr: Fjellkyrkjelaget

Jon Ultvedt

 

BASAR SKJÆRTORSDAG 18. APRIL
Frå kl. 1300-1600
Mange flotte gevinstar!
Trekking kl. 1600
Sal av smørgraut, rjomegraut, pølser, kaker, brus og kaffi
Vi har VIPPS
Vi er takksame for gevinstar!

Velkomen innom!

Arr: Fjellkyrkjelaget

 

Påskeaften 20. april kl. 1800  (mrk.tida!)
Gudsteneste v/Tor Eivind Erikstein
Organist: Robertas
Dåp
Helge Johannesen vert med på saxofon
Ofring til drift av Fjellkyrkja

 

Fjellkyrkjestemne sundag 16. juni
Fyrst gudsteneste kl. 1100
Varm mat på Café Hallbjønn
Etter maten vil Menighetsmusikken til  Songe Frikirke, 15-20 songarar og musikarar, delta med song og musikk. Dei vert også med under gudstenesta.

Kollekt til drit av Fjellkyrkja

Arr: Kyrkja og Fjellkyrkjelaget

 

 

Laurdag 4. mai kl. 1900 vil vi få besøk av gruppa Fri Flyt frå Seljord til ein vårsongkveld. 

Desse er med i Fri Flyt: Torgeir Mevastaul, Karin Sollid Aarbakk og Kristoffer Særsland

Høve til å gje ei gåve til drift av Fjellkyrkja

Velkomen til ein triveleg maikveld!

Arr: Fjellkyrkjelaget

Meir info kjem seinare

 

Til «Vi over 60″treffet onsdag 4. september kl. 1200  får vi med oss Gudny Dahlen frå Ulefoss
Vi får brakt varm mat ned frå Café Hallbjønn
Pensjonistlaga i Mo/Byrte og Dalen er med som arrangørar i tillegg til Fjellkyrkjelaget.

Vi inviterer også eldre frå bygdeheimane i Bykle og Valle, samt frå Tokke helsesenter
Ymse underhaldning
Høve til å gje ei gåve til drift av Fjellkyrkja

OBS: Påmelding innan 27. august til:
Olav Haugo: tlf. 411 91 974  eller til Åge Strøm tlf. 993 85 578

 

HYTTETOMTER I NÆRLEIKEN AV FJELLKYRKJA!
Feltspatkompaniet har gjeve Tokke kyrkjelege fellesråd 4 tomter som ligg i nærleiken av Fjellkyrkja. Desse ligg svært fint til i terrenget. Dersom nokon er interessert i å få meir informasjon, ta kontakt med kyrkjeverja, Bjørnar Christensen på tlf. 90877188.
Tomtesalet vil vere med på å finansiere utbygging av kjellaren i Fjellkyrkja.

G.S.

Konsert  med FRØYDIS GRORUD, TROND LIEN OG ANNE GRAVIR KLYKKEN

Laurdag 5. oktober kl. 1900

Kaffi og konfekt ved inngangen.

Velkomen !!

Arr: Fjellkyrkjelaget